De restauratie van korenmolen 'De Graanhalm'.

"De kap er op"
23 maart 2015

Vandaag gaat de gerestaureerde kap weer terug op de molen.

De kap is bedekt met nieuw zink en volledig en grondig in de verf gezet.

Het zeil is van de bovenzijde van de molen verwijderd.
Voor het laatst is de bovenkant van de kroonspil en de rollen waarop de kap moet kunnen draaien nog te zien.

De teleskoop kraan van de fima "Melis" is geariveerd.............

en de kap staat klaar.

Als de machinist gereed is kan begonnen worden de kap in de takels te hangen.

Hijsstroppen worden aangebracht ...................

en op spanning gezet.

De kap wordt iets opgehesen, en een laatste inspectie wordt uitgevoerd.

Tenslotte wordt de "overring" met reuzel ingesmeerd.

Als alles gereed is wordt de kap gehesen.

Langzaam gaat de kap omhoog..................

en wordt naar de bovenkant van de molen gemanoeuvreerd.

Een uiterst nauwkeurig samenspel tussen de molenbouwer Nico van Koerten en de machinist Maikel Kiezenbrink.

Eenmaal boven de molen kan de kap op zijn plaatst worden gezet.

Eenmaal op zijn plaats worden de stroppen verwijderd.

en kan begonnen worden met het aanbrengen van de "staartbalk" en de "kleine- en grote schoor".

Deze worden zorgvuldig aan elkaar bevestigd.

Langzaam maar zeker ....................

krijgt de molen zijn gezicht weer terug.

Inmiddels is de timmerman bezig de gerestaureerde bali-deurtjes te bevestigen.......

en worden, in de werkplaats van de firma "Sturm", de raampjes gerestaureerd.

Het is weer een fraai gezicht ....................

nu de kap weer op de molen staat.

Maar er moet natuurlijk wel doorgewerkt worden.

De "kleine- en grote schoren" worden aan de "staart" bevestigd ..............

en de waterkering wordt op de schoren aangebracht

Ook aan de onderzijde van de "Staart" worden de "schoren" gemonteerd.

Het kruilier wordt op de bali gehesen.....................

en bevestigd aan de "staart balk". Dan kan de vlag gehezen worden........

en is het na gedane arbeid goed bolus eten.

De volgende dag werd Walcheren in kennis gesteld dat de kap weer
op de molen stond.