De restauratie van korenmolen 'De Graanhalm'.

"De heropening"
29 augustus 2015

Op zaterdag 29 augustus werd de molen weer heropend.
De molenaarsdochter Maatje Reijnierse en de gedeputeerde dhr. Ben de Reu zouden de openingshandelingen verrichten.

Heel de Gapingse dorpsgemeenschap was uitgenodigd om de heropening van de molen bij te wonen.

Maatje Reijnierse en Ben de Reu werden ontvangen door de voorzitter Wim van Tatenhove.

De burgemeester Rob van der Zwaag en wethouder Dhr. Jaap Melse behoorden ook tot de genodigden.

Maar ook de dorpsgenoten gaven massaal gehoor aan de ontvangen uitnodiging.

Alle aanwezigen werden onthaald met een Zeeuwse Bolus.

De voorzitter hield een korte openingstoespraak welke met belangstelling werd gevolgd.

Maatje Reijnierse en Ben de Reu werden uitgenodigd de herrinneringssteen ...................

in de molenromp aan te brengen.

Daarna werd door beide "de vang" van de molen gehaald en ging de molen draaien.

Onder grote belangstelling werden de openingshandelingen door de Gapingse bevolking gevolgd.

Ook het geresteureerde "Varkenskot" werd bij de openingshandeling betrokken.

Na de openingshandelingen bedankte de voorzitter ieder die in welke vorm ook een bijdrage heeft geleverd aan de restauratie van de molen.

Gedeputeerde Ben de Reu roemde de Gapingse gemeenschap voor hun inzet bij de restauratie van de molen en Dhr. Leo Endedijk - voorzitter van de vereniging "de Hollandse molen" feliciteerde de voorzitter met de restauratie en bood een barometer aan.

Aan Maatje Reijnierse en Ben de Reu werd een afbeelding van de molen op canvas aangeboden.

De voorzitter hief het glas en wenste de molen vele draaiuren toe....

waar alle aanwezigen mee instemden.

Het gastenboek werd getekend......

en de molen werd opengesteld voor het publiek.

Vele dorpsgenoten kwamen Maatje feliciteren ........

met de prachtige restauratie van de molen........

waar nog veel over nagesproken werd.

In de molen is een klein winkeltje ingericht waar men verschillende meelproducten kan kopen......

wat een bezoek aan de molen zeker waard is.

Natuurlijk blijft geld voor het onderhoud noodzakelijk.

Aan de dorpsstraat kan men zien wanneer de molen open is.

De korenmolen "De Graanhalm" is weer in zijn oude luister hersteld..

Maandag 31 augustus maakte de PZC de ingebruikname van de molen wereldkundig.