De restauratie van korenmolen 'De Graanhalm'.

Conserveren

Mei 2013


De molen is dringend aan restauratie toe. De bovenas is al jaren geleden door de windpeluw gezakt. Ook de stelling, de roede en het hekwerk verkeren in zeer slechte staat. Het binnenwerk van de molen is in tegenstelling tot de buitenzijde grotendeels nog origineel en verkeert in behoorlijke staat. Daarom verdient de molen het om opgeknapt te worden.
Niet alleen het binnenwerk van de molen, maar ook het molenerf is zeer gaaf gebleven met de schuren, de stallen en de duiventil. Sommige van de bijgebouwtjes verkeren wel in zeer slechte staat.


Conservering van de molen is noodzakelijk om verder verval te voorkomen.

Vrijdag 17 mei 2013.

Het conserveren van de molen is in twee fases uitgevoerd.
De eerste fase is het verwijderen van de windpeluw.
Daarvoor werd eerst de kap schoongemaakt en ontdaan van allerlei vogelresten.


Twee molenbouwers zijn gekomen om de 'windpeluw' te verwijderen.
Links is te zien hoe het 'steenbed' in de loop der jaren is doorgerot en de windpeluw door weersomstandigheden is aangetast.

Om de windpeluw, waarin het steenbed en de 'bovenas' rusten te kunnen verwijderen, moet eerst de bovenas opgetakeld en geborgd worden. Na het optakelen en borgen van de bovenas, kan de windpeluw met het steenbed verwijderd worden.

Zaterdag 26 mei 2013.

Kraanbedrijf Melis is ingeschakeld.
De binnen- en buitenroede worden geïnspecteerd en het hekwerk wordt verwijderd. Op de rechter foto is te zien dat de bovenas is gelicht en de windpeluw is verwijderd.

De molenbouwers verwijderen het hekwerk van de roeden.

Stukje bij beetje worden de roeden ontmanteld.

Dinsdag 18 juni 2013.

Molenmaker en molenaar Johan Hoefkens bezig met het waterdicht maken van de kap. (18 juni 2013)