De restauratie van korenmolen 'De Graanhalm'.

"De nieuwe wieken"
1 juni 2015

In de maanden maart en april werd voornamelijk binnenwerk gedaan.

In mei begon men met het herstellen van de balie.
Eerst werden de ondeugelijke draagbalken verwijderd en er werden nieuwe draagbalken geplaatst.

Daarna werden ondeugelijke planken verwijderd en vervangen.

De balie wordt afgedekt met mastiek.

Met een brander werden de mastiekrollen één voor één op de balie geplakt.

Vooral de ronde zijde van de molenromp vereist een nauwkeurige aanpak.........

wat met de nodige zorg en aandacht werd uitgevoerd.

Dan wordt er een deklijst aan de buitenzijde van de balie aangebracht..........

en de onderzijde van de molenromp voorzien van loodslabben.

De krui-ooghouders worden keurig netjes van een lodenkap voorzien waarin de krui-ogen waterdicht in worden opgesloten.

Het hemelwater van de balie wordt via fraaie hemelwateropvangbakken afgevoerd.

Maandag 1 juni wordt in allevroegte de voorbereidingen getroffen om de roeden op de molen te plaatsen.
De heklatten van het hekwerk zijn reeds klaargezet...........

samen met het hijs- en takelwerk.

Om 09:00 uur komt de grote oplegger van de firma Vaags uit Aalten met de twee 24m langen roeden aan.

De bovenkant van elke roede is al voorzien van het hekwerk.

Nauwkeurig wordt de roede in de takels gehangen.......

van de wagen gehesen........

en op de "ezel" geplaatst ...............

voor verder transport.

Kraanbedrijf "Melis" neemt de roede in de takels...............

en met geduld en uiterste precisie .........

wordt de roede boven de kop van de boven-as gehesen.......

om met veel manoeuvreerwerk in de kop van de boven-as te worden geschoven en met keggen te worden vastgezet.

Als de roede is vastgezet worden de heklatten één voor één in de roede gestoken.

Een werkje waar je geen hoogtevrees moet hebben.

Als al de heklatten geplaatst zijn, wordt de roede een kwartslag gedraaid.........

en wordt de tweede roede op gelijke wijze in de kop van de bovenas geplaatst.

Het aanbrengen van het hekwerk op de roede is een tijdrovende bezigheid. ......

omdat het hele hekwerk met keggen en roestvrijstalen slotboutjes in elkaar wordt gezet.

Zo veranderd langzaam het aanzien van de molen.

In de molen wordt de laatste inspectie aan het bovenwiel uitgevoerd...........

en waar nodig worden de kammen in het bovenwiel wat bijgewerkt.

Dan is het zover.

Woensdag 3 juni wordt er "voor de prins" gedraaid.